Odpiralni časi in cenik drsanja

V Kopru obratujeta dve drsališči, ki bosta za obiskovalce odprti do 14. januarja. Drsališči sta na Titovem trgu in trgu pri Upravi za pomorstvo.

Urnik drsališč:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek, nedelja: 10.00 – 20.00
 • petek, sobota: 10.00 – 22.00

Poseben urnik velja ob naslednjih terminih:

 • 24. 12. 2017: 10.00 – 02.00 (samo drsališče na Titovem trgu)
 • 25. 12. 2017: 10.00 – 22.00
 • 26. – 28. 12. 2017: 10.00 – 21.00
 • 29. 12. 2017: 10.00 – 01.00 (Disco na ledu - samo drsališče na Titovem trgu)
 • 31. 12. 2017: 10.00 – 22.00 (drsališče na Titovem trgu)
 • 31. 12. 2017: 10.00 – 22.00 (drsališče na trgu pri Upravi za pomorstvo)
 • 1. 1. 2018: 10.00 – 22.00

Cenik:

 • Vstop na drsališče: 1,00 EUR
 • Izposoja drsalk: 1,00 EUR

Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba. Otroci drsajo brezplačno, spremljevalci pa plačajo storitev po ceniku.


Pravilnik uporabe drsališča v Kopru

Pravilnik velja za vse uporabnike drsališča v Kopru. Smatra se, da ga obiskovalci potrjujejo in sprejemajo v trenutku, ko stopijo na drsališče.

 • Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba (starši, sorodniki, skrbniki, itd.).
 • Mlajši od 14 let lahko na drsališče vstopijo le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
 • Obiskovalci drsališča sami odgovarjajo za škodo, ki nastane na drsališču, zaradi njihove krivde.
 • Obiskovalci so dolžni spoštovati navodila osebja, ki je prisotnega na drsališču.
 • Obiskovalci vstopajo in uporabljajo drsališče na lastno odgovornost.
 • Izven obratovalnega časa je uporaba drsališča prepovedana.

STROGO PREPOVEDANO JE:

 • drsati s preveliko hitrostjo in brez reda;
 • drsati izven običajnega kroga, ki poteka v nasprotni smeri urinega kazalca;
 • vstopiti na drsališče brez drsalk;
 • odstopiti drugim obiskovalcem izposojene drsalke;
 • kaditi na drsališču in v garderobi;
 • nositi na drsališče in v garderobo pijačo in/ali hrano;
 • metati smeti in druge predmete na drsališče;
 • hoditi z drsalkami po površinah izven drsališča in lesenega podesta;
 • se usedati ali preskakovati ograjo na drsališču;
 • voditi živali na drsališče.

 ORGANIZATOR NI ODGOVOREN ZA:

 • krajo osebnih in drugih predmetov, ki jih obiskovalci pustijo v garderobi in v okolici drsališča;
 • poškodbe, ki jih utrpijo obiskovalci zaradi drsanja ali drugih vzrokov;
 • morebitne prekinitve uporabe drsališča zaradi tehničnih težav ali višje sile.

ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DA:

 • prepove vstop ali odstrani z drsališča osebe, ki ne spoštujejo pravilnika uporabe, se ne obnašajo primerno ali motijo red;
 • prepove vstop osebam, ki kažejo znake telesne ali psihične vznemirjenosti, so pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihotrpnih snovi z namenom, da prepreči poškodbe dotične osebe in ostalih uporabnikov drsališča;
 • izprazni drsališče v primeru, da bi to bilo potrebno;
 • za potrebe promocije uporablja fotografije, ki nastanejo na drsališču.

 Želimo vam prijetno drsanje!

Organizatorji

mok koperotok logo zkd

Pokrovitelji

 

logocapris aslogo logo marjetica trgoabc